Risicomanagement bij een veranderd businessmodel: Meer werk, meer risico’s!

Startup Weekend Groningen 2011
30 november 2011
Herpositionering nieuwbouwproject: Concept en profiel
14 februari 2012
Show all

Risicomanagement bij een veranderd businessmodel: Meer werk, meer risico’s!

Een bedrijf groeit van toeleverancier uit tot fullservice projectinrichter. Een positieve ontwikkeling richting een bredere markt. Dat heeft wel consequenties. Voor de mensen en de bedrijfsprocessen, maar ook voor de prestatiecontracten en verzekeringen. Welke nieuwe risico’s brengt ons veranderd businessmodel met zich mee en hoe houden we die beheersbaar: de vraag aan NESK.

NESK heeft een volledige risicoanalyse uitgevoerd van de organisatie en de projecten van dit bedrijf. Het resulteerde in een helder risicoprofiel van de bedrijfsprocessen, de inkoop- en realisatiecontracten en lopende verzekeringen. Op basis van dit profiel zijn de processen herijkt en de inkoop- en realisatiecontracten aangescherpt. NESK heeft bovendien een verzekeringsstrategie opgesteld. De risico’s die het bedrijf zelf kan dragen, zijn helder onderbouwd en in kaart gebracht. Andere risico’s heeft NESK voor de opdrachtgever afgedekt door aanvullende of extra polissen.

Risicomanagement door NESK heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Bij een groot binnenstedelijk bouwproject in Utrecht bijvoorbeeld brak een aantal keren brand uit. Mede dankzij de adviezen van NESK en adequate claimsafhandeling hebben noch hoofdaannemer noch onderaannemers schade geleden.

Comments are closed.